Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
TH04030244 Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách 2019 - 2022
19-13103S Anatomická a fyziologická omezení jako klíčové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů 2019 - 2021
TH04030244 Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách 2019 - 2022
IPBES assessment of invasive alien species 2019 - 2023
19-28807X Makroekologie rostlinných invazí: význam stanovišť a globální syntéza (SynHab) 2019 - 2023
FV40103 Biotechnologie kultivace konopí pro výrobu produktů CBD 2019 - 2022
19-20049S Příčiny a důsledky rozmanitosti rostlin v kapské květenné oblasti: příklad přehlíženého rodu Pteronia (Asteraceae) 2019 - 2022
GA19-04902S Prostorová variabilita zpětnovazebných interakcí rostlin a půdy jako významný mechanismus mezidruhového soužití 2019 - 2021
GA19-04902S Prostorová variabilita zpětnovazebných interakcí rostlin a půdy jako významný mechanismus mezidruhového soužití 2019 - 2021
Improvement of hazelnut growth performance through symbiotic microbes/biostimulant application 2019 - 2022
204405S Live long, spread fast: the role of seed persistence in plant invasions 2019 - 2021
TJ02000281 Inovativní měření mikroklimatu jako podklad pro management lesů v NP Šumava 2019 - 2021
EF18_070/0009075 Representing root system architecture in terrestrial models to increase accuracy of prediction of plant water uptake and soil moisture in future climate 2019 - 2021
404409TAČR Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny 2019 - 2021
DarkDivNet 2019 - 2020
19-13103S Anatomická a fyziologická omezení jako klíčové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů 2019 - 2021
8J18FR021 Vliv dostupnosti dusíku a fosforu na příjem živin arbuskulárně mykorhizními houbami 2019 - 2020
GA19-14872S Arbuskulárně mykorhizní houby v konvenčně obdělávaných půdách: trosečníci, pomocníci nebo příživníci? 2019 - 2021
190120 Zpracování analýzy způsobů šíření prioritních nepůvodních druhů v České republice 2019 - 2019
LTAUSA19137 Velkoplošná rekonstrukce dlouhodobých změn činnosti hurikánů a jejich dopadu na lesní ekosystémy v USA 2019 - 2022