Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny

Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny

Projekt financovaný z programu NAKI II (MK ČR DG16P02M041) je zaměřen na vytvoření funkčních metod, zařízení a přístupů, které mohou výrazným způsobem omezit existující negativní biotické faktory, které ohrožují památky zahradního umění. Těmito negativními vlivy jsou zejména invazní druhy rostlin a patogeny zavlékané jejich prostřednictvím, ohrožující vzhled a současnou tvářnost zahrad a parků, a mikroorganismy zhoršující kvalitu vody a degradující fasády.

V rámci projektu se zaměříme na:

  • vypracování návrhu udržitelného managementu nepůvodních druhů rostlin v zahradách a parcích, se zaměřením na druhy již, nebo zatím potenciálně invazní,
  • vytvoření technologie on-line a in situ detekce kritických parametrů kvality a kvantity vody přitékající do památek zahradního umění, spolu s vytvořením funkčního vzorku zařízení pro měření a přenos dat o kvalitě vody,
  • biokorozi fasád a soch, kde výstupem bude patent pro metodu včasného varování před degradací materiálů biokorozí a na
  • vývoj ověřené technologie a patentovanou technologii pro neinvazivní detekci mikroorganismů způsobujících biokorozi materiálů soch, fasád a dřeva.

Hlavní řešitel: Ing. Jan Pergl, Ph.D.