Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
dosud nepřiděleno Biologické charakteristiky a udržitelný management of Ambrosia artemisiifolia v Evropě 2015 - 2016
DG16P02M041 Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy sinice a invazní rostliny 2016 - 2020
DG16P02M041 Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny 2016 - 2020
CA17122 - Increasing understanding of alien species through citizen science 2019 - 2023
14-36079G Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) 2014 - 2018
COST TD1209 - Alien Challenge 2013 - 2017
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
DarkDivNet 2019 - 2020
GA206/07/0668 Ekologické a biologické vlastnosti druhů. lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných druhů 2007 - 2011
GA17-19025S Ekologické dopady nepůvodních a původních druhů rostlin na vegetaci: hraje původ roli? 2017 - 2019
Factors influencing succession on disturbed stands, source of diaspores vs. stands conditions 2002 - 2004
GIANT ALIEN: Giant Hogweed (Heracleum mategazzianum) a pernicious invasive weed: Developing a sustainable strategy for alien invasive plant management in Europe 2002 - 2005
IAA600050811,IAA600050811 Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011
204405S Live long, spread fast: the role of seed persistence in plant invasions 2019 - 2021
19-28807X Makroekologie rostlinných invazí: význam stanovišť a globální syntéza (SynHab) 2019 - 2023
GA14-21715S Mechanisms of invasive alien plants' impact on bird communities: lessons from selected tree species introduced into the Czech Republic 2014 - 2016
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
Návrh metodiky a kritérií klasifikace nepůvodních druhů rostlin a živočichů 2013 - 2013
GA526/00/1443 Plevelová společenstva jako zdroje invazních rostlin: analýza pomocí geografických informačních systémů 2000 - 2002