Iris – kosatec

Iris – kosatec

Sbírka kosatců Botanické zahrady je jednou z největších světových sbírek svého druhu.
V systematických expozičních výsadbách je základem přehled planých druhů v typických i netypických jedincích, a dále tyto výsadby zahrnují historické mezidruhové hybridy i řadu hybridů vycházejících z naší experimentální práce. Největší část sbírky představuje vývojově uspořádaný výběr kulturních odrůd od nejstarších, které patří k nejvzácnějším, po současné novinky.
Sbírku založil Mgr. Milan Blažek. První rostliny i pokusná šlechtění prováděl ve své zahradě ve Zbuzanech, od roku 1963 se jí plně věnoval v botanické zahradě. Sbírka byla postupně doplňována rostlinami z přírodních sběrů především na Balkáně, ale také díky rozsáhlé spolupráci se šlechtiteli, zahradnickými podniky a soukromými sbírkami. Část kolekce představuje také vlastní šlechtění především bradatých kosatců a kosatců ze skupinyspuria.
Sbírka kosatců se podílí na Národním programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity.

Byla oceněna prestižní cenou Gesellschaft der Staudenfreunde na výstavě v Erfurtu v roce 2003 a 2009. Cenu obdržel Botanický ústav za zásluhy o udržení genofondu rodu Iris. Reprezentativní výběr kultivarů je umístěn v expoziční části zahrady, úplný sortiment je v pěstitelské části.

Struktura sbírky:

 • Bradaté kosatce
  • 200 skupiny Iris barbata nana
  • 130 skupiny Iris barbata media
  • 1200 skupiny Iris barbata elatior
 • Bezkartáčkaté kosatce z podrodu Limniris
  • Iris spuria – cca 80 položek kulturních hybridů, převážně vlastních semenáčů
  • Iris sibirica – zhruba 90 položek kulturního šlechtění a botanických sběrů
  • Iris ensata – zhruba 20 odrůd
 • Cibulové kosatce – zhruba 30 taxonů a taxonoidů
 • Kosatce skupiny Regelia a jejich hybridy – 15 taxonů a taxonoidů

Celkem je ve sbírce přes 200 druhů, variet a proveniencí planých kosatců a kolem 1800 kultivarů zahradních. Z toho více jak 200 kultivarů pochází z českého a slovenského šlechtění. V budoucnosti plánujeme sbírku rozšířit o ukázky vývoje šlechtění asijských odrůd kosatců.

Kultivary pokrývají léta 1830-2008
Kompletace sbírky: M. Blažek, P. Novák, M. Končinská, P. Sekerka

Doba kvetení
Od března vykvétají první cibulové kosatce. Koncem dubna a v první polovina května kvetou rané plané kosatce a od poloviny května do poloviny června přichází hlavní doba kvetení kulturních forem kosatců skupiny Barbata. Současně s nimi kvetou i sibiřské kosatce. Sezónu v druhé polovině června uzavírají spárka-hybridy a japonské kosatce.

Přehled kosatců ve sbírce v databázi Florius.

Informační panel

           Stáhnout (PDF)            Stáhnout (PDF)