Sbírky Průhonické botanické zahrady

Botanická zahrada a genofondové sbírky Botanického ústavu AV ČR byly založeny v roce 1963. Tato pěstitelská a sbírková zahrada s rozsáhlými specializovanými kulturami rostlin je umístěna v Průhonicích, v části s místním názvem Chotobuz. Zahrada se skládá ze zásobní zahrady, ve které jsou umístěny genofondy a probíhá množení, šlechtění a experimentální práce, a expoziční zahrady pro návštěvníky. Zahrada jako celek má plochu téměř dvaceti hektarů.

Historie zahrady

Sbírky Průhonické botanické zahrady

Sbírky rodu Hemerocallis
Sbírky rodu Iris
Sbírky rodu Nymphaea
Sbírky rodu Paeonia
Sbírky rodu Rododendron
Sbírky rodu Rosa

Koncepce sbírek

Sbírky botanické zahrady jsou budované tak, aby bylo možno srovnávat výchozí botanické druhy, staré kultivary (někdy se stářím i několik set let) a moderní výpěstky. Ve výběru rostlin byla věnována zvláštní pozornost vývojovým mezníkům, které vznikly především mimořádným genetickým potenciálem, ale i svým atraktivním vzhledem. Hodnotou sbírek je zvláště jejich relativní úplnost především v oblasti starších kultivarů určitého původu, které ze sortimentu jiných zahrad již vymizely. Sbírky jsou tak velmi vhodné pro mikroevoluční zkoumání a testování hypotéz o vzniku znakových kombinací. Je zde i návaznost na výzkumy botanických druhů (RosaIris), které probíhaly v 70. a 80. letech 20. století.

Skladba sbírek je založena na následujících principech:

  • výběr typických jedinců každého druhu
  • reprezentativní výběr netypických jedinců z přírodních populací charakterizující přirozenou variabilitu
  • výběr přírodních mezidruhových hybridů a prastarých zahradních hybridů
  • výběr z vlastních experimentálních mezidruhových hybridů (RosaIris)
  • maximální zastoupení historických kulturních rostlin
  • přehled vývoje kultivarů v chronologickém uspořádání, od nejstarších uchovaných kultivarů přes celou šíři vývoje po současné, moderní kultivary

Významným posláním a smyslem sbírek Botanické zahrady je tedy – kromě studijních úkolů – i ochrana ohrožených a mizejících taxonů rostlin a kulturního a historického dědictví obsaženého v tisícileté šlechtitelské práci, která vedla k dnešním odrůdám okrasných rostlin.

Ukázky z našich sbírek se uplatňují na řadě menších i celostátně významných výstav. Výsledky šlechtění kosatců prováděné Mgr. Milanem Blažkem přinesly uznání i v zahraničí: dosud jsme získali sedm ocenění v mezinárodních soutěžích ve Vídni a ve Florencii za rostliny u nás vyšlechtěné a řadu ocenění za odbornou a popularizační práci.

Kromě hlavních nosných sbírek jsou výsadby doplněné drobnými cibulovinami (sněženky –Galanthus, ocúny – Colchichum), trvalkami a travinami.

Zahrada je členem Unie botanických zahrad ČR a Středoevropské kosatcové společnosti.

Informace pro návštěvníky botanické zahrady

Zahrada se nachází na východním okraji Průhonického parku. Přístupná je z parku, neplatí se do ní zvláštní vstupné. 

 

Otevřená pro veřejnost bývá od prvního týdne v květnu do konce června, denně kromě pondělků, od 10:00 do 17.00 hodin. Mimořádně též během výstav a akcí. Pokud to časové podmínky našich pracovníků dovolí, věnujeme se individuálně odborným návštěvám a ohlášeným skupinám podle potřeby.

Kontakt:
O sbírky pečuje Oddělení genofondových sbírek
Email: pavel.sekerka@ibot.cas.cz