Oddělení paleoekologie

Lidé ׀ Grantové projekty ׀ Publikace

Oddělení paleoekologie se zaměřuje na výzkum dynamiky vegetace a přírodního prostředí během posledních 10 tisíc let, s přesahy do starších období. Geografickým prostorem studia je především střední Evropa. Hlavními řešenými otázkami jsou původ a vývoj hlavních vegetačních typů, dlouhodobé změny lesa a bezlesí a prehistorický vliv člověka na vegetaci. Paleoekologický výzkum má na brněnském pracovišti Botanického ústavu AV ČR více než půl století dlouhou tradici (více viz http://ekolbrno.ibot.cas.cz/historie). Dnešní oddělení má pracoviště v Brně a v Průhonicích.

Oddělení paleoekologie využívá jako základní přístupy palynologii a analýzu makrozbytků. Vzorky určené k analýze jsou připravovány přímo na pracovišti, k determinačním účelům slouží dvě srovnávací sbírky a odpovídající vybavení mikroskopovací technikou. Bližší informace najdete pod níže uvedenými odkazy. Zájemci o spolupráci, případně zpracování vzorků nechť prosím kontaktují vedoucí oddělení M. Fránkovou.

 

Laboratoř: http://ekolbrno.ibot.cas.cz/laboratore/

Sbírky: http://ekolbrno.ibot.cas.cz/sbirky/

Ceník pro externí zakázky zde.

 

Kontakt pro pracoviště Brno:

Kontakt pro pracoviště Průhonice: