Laboratoř pro zpracování paleoekologických vzorků

Všem zájemcům o rychlé a kvalitní analýzy nabízíme služby naší laboratoře. Zpracováváme vzorky rašelin, slatin, jezerních sedimentů, pěnovců, mechových polštářů, vzorků z archeologických kulturních vrstev a také povrchové půdní vzorky.

Naše laboratoř připravuje vzorky na analýzu:

  • fosilního pylu a dalších nepylových objektů pro standardní (kvantitativní) pylovou analýzu
  • recentního pylu pro pylovou morfologii a výrobu trvalých preparátů
  • recentního pylu ze včelího medu
  • současného pylového spadu z pylových pastí
  • makroskopických uhlíků
  • rostlinných makrozbytků
  • organismů skupin CladoceraChironomidaeDiatomae a Testate amoebae

Laboratorní přípravu vzorků a paleoekologické analýzy provádíme i pro zájemce z jiných institucí (externí zakázky).

Ceník prací a protokol pro upřesnění požadavků na přípravu vzorků pro pylovou analýzu naleznete zde.

 

Laboratoř má dvě pracoviště: v Brně a Průhonicích.
Kontakt pro pracoviště Brno:

Kontakt pro pracoviště Průhonice: