Mgr. Ondřej Vild, Ph.D.

Ondřej Vild se zabývá tradičním hospodařením v lesích, konkrétně pařezením, lesní pastvou či hrabáním opadanky. Věnuje se jak jejich historii, tak potenciálu v ochraně přírody. Zkoumá zejména, zda obnova tradičních forem hospodaření přispívá k záchraně mizejících světlomilných rostlinných společenstev.