Mgr. Radim Hédl, Ph.D.

Radim Hédl se zabývá tématy souvisejícími s lesní biodiverzitou, její ochranou a ohrožením. Zaměřuje se především na metody lesního hospodaření a vliv sucha na lesní biodiverzitu.  

zobrazit více

Mgr. Ondřej Vild, Ph.D.

Ondřej Vild se zabývá tradičním hospodařením v lesích, konkrétně pařezením, lesní pastvou či hrabáním opadanky. Věnuje se jak jejich historii, tak potenciálu v ochraně přírody. Zkoumá zejména, zda obnova tradičních forem hospodaření přispívá k záchraně mizejících světlomilných rostlinných společenstev.

zobrazit více

Mgr. Péter Szabó, Ph.D.

Péter Szabó se dlouhodobě věnuje dějinám středoevropských lesů, zejména tradičnímu lesnímu hospodaření a vztahu mezi člověkem a lesem. Specializuje se na mezioborový výzkum, ve kterém propojuje humanitní (historie, archeologie) a přírodovědný (vegetační ekologie, paleoekologie) přístup.

zobrazit více

Mgr. Jan Roleček, Ph.D.

Jan Roleček se vyjadřuje k tématům souvisejícím s biodiverzitou, její ochranou a ohrožením. Zvláště se věnuje lesům a vlivu různých způsobů hospodaření na jejich biodiverzitu a také druhově mimořádně bohatým ekosystémům stepí ve střední a východní Evropě.

zobrazit více

RNDr. Petr Petřík, Ph.D.

Petr Petřík spravuje Platformu pro krajinu propojující odborníky z akademických pracovišť s uživateli krajiny. Věnuje se zejména popularizaci vlivu člověka na krajinu v souvislosti s klimatickou změnou (publikace Krajina a lidé nebo Povodně a sucho: krajina jako základ řešení, Jak...

zobrazit více

Mgr. Martin Kopecký, Ph.D.

Martin Kopecký studuje změny vegetace v čase a prostoru. Zaměřuje se především na dynamiku lesů mírného pásu, jejich diverzitu a vztah mezi makro a mikroklimatem. V dlouhodobém horizontu studuje vzájemné interakce přírodních procesů a lidské činnosti a jejich dopad na diverzitu a...

zobrazit více