Mgr. Jan Roleček, Ph.D.

21. 10. 2020

Jan Roleček se vyjadřuje k tématům souvisejícím s biodiverzitou, její ochranou a ohrožením. Zvláště se věnuje lesům a vlivu různých způsobů hospodaření na jejich biodiverzitu a také druhově mimořádně bohatým ekosystémům stepí ve střední a východní Evropě.

RNDr. Petr Petřík, Ph.D.

21. 10. 2020

Petr Petřík spravuje Platformu pro krajinu propojující odborníky z akademických pracovišť s uživateli krajiny. Věnuje se zejména popularizaci vlivu člověka na krajinu v souvislosti s klimatickou změnou (publikace Krajina a lidé nebo Povodně a sucho: krajina jako základ řešení, Jak se do lesa volá…). Organizuje také semináře, vede tematické exkurze nebo připravuje stanoviska jako člen Komise pro životní prostředí AV ČR.

Mgr. Martin Kopecký, Ph.D.

21. 10. 2020

Martin Kopecký studuje změny vegetace v čase a prostoru. Zaměřuje se především na dynamiku lesů mírného pásu, jejich diverzitu a vztah mezi makro a mikroklimatem. V dlouhodobém horizontu studuje vzájemné interakce přírodních procesů a lidské činnosti a jejich dopad na diverzitu a rozšíření rostlin.