Mgr. Radim Hédl, Ph.D.

Radim Hédl se zabývá tématy souvisejícími s lesní biodiverzitou, její ochranou a ohrožením. Zaměřuje se především na metody lesního hospodaření a vliv sucha na lesní biodiverzitu.  

zobrazit více

Mgr. Ondřej Vild, Ph.D.

Ondřej Vild se zabývá tradičním hospodařením v lesích, konkrétně pařezením, lesní pastvou či hrabáním opadanky. Věnuje se jak jejich historii, tak potenciálu v ochraně přírody. Zkoumá zejména, zda obnova tradičních forem hospodaření přispívá k záchraně mizejících světlomilných rostlinných společenstev.

zobrazit více

Mgr. Péter Szabó, Ph.D.

Péter Szabó se dlouhodobě věnuje dějinám středoevropských lesů, zejména tradičnímu lesnímu hospodaření a vztahu mezi člověkem a lesem. Specializuje se na mezioborový výzkum, ve kterém propojuje humanitní (historie, archeologie) a přírodovědný (vegetační ekologie, paleoekologie) přístup.

zobrazit více