Rychlá evoluce

Evoluce není něco, co proběhlo někdy dávno v minulosti. Evoluce stále kolem nás probíhá a způsobuje například to, že se bakterie stávají odolné vůči antibiotikům, nebo že plevely přežijí útok herbicidy. Většina probíhajících změn (v genetické informaci a díky ní i ve vzhledu či chování) je však pomalá na to, aby se dala jednoduše pozorovat. Evoluční novinka je zpočátku vzácná; to ji znevýhodňuje a není pro ni snadné se uchytit. Kdybychom se na evoluční novinky mohli někdy v budoucnu zpětně podívat ve zrychleném záznamu, zjistili bychom, že většina z nich nevedla k žádné podstatné evoluční změně, neosvědčily se a postupně zmizely.

Co se například stane, když dojde u rostliny ke genetické změně, která má vliv na velikost květů a tím také na schopnost přilákat opylovače? Touto otázkou se zabýval tým vedený Roswithou Schmickl z Botanického ústavu AV ČR a Clémentem Lafon Placette z Univerzity Karlovy. Vědci předpokládali, že změna ve velikosti květů bude výhodná a že rostlinám s většími květy budou opylovači dávat přednost před stejně hojnými příbuznými s malými květy.

Oproti předpokladu opylovači nepreferovali větší květy, a i když rostliny s většími květy vyprodukovaly více semen než rostliny s malými květy, šlo většinou o křížence s malokvětými rostlinami.

Dá se tedy říct, že prosadit novinku v evoluci rostlin není jednoduché, i když se zdá, ze je to novinka nadmíru užitečná.

 

Uspořádání pokusu s opylováním řeřišničníku písečného (Arabidopsis arenosa) s malými a velkými květy. Foto Mohammad Javad Haghighatnia

 

Schmickl, R., Marin, M.V., Hojka, J., Gorospe, J.M., Haghighatnia, M.J., Iltas, O., Kantor, A., Slovák, M., Placette, C.L. 2024. Polyploidy-induced floral changes lead to unexpected pollinator behavior in Arabidopsis arenosa. Oikos, e10267.

DOI: 10.1111/oik.10267

Kontakt: Roswitha Elisabeth Schmickl (Roswitha.Schmickl@ibot.cas.cz)

 

Pro blog Botanického ústavu napsala Jitka Klimešová.