Dny elektronové mikroskopie v Brně odhalí krásu pylových zrn

Od 18. do 24. března se v Brně konají Dny elektronové mikroskopie (DEM), letošním tématem jsou Padouchové mikrosvěta. Botanický ústav se podílí na přípravě workshopu Krása, jedinečnost a záludnost pylových zrn a Průchozí mikro-laboratoři ve VIDA. Účastníci se dozvědí něco o padouších – pylových alergenech, ale i užitečnosti, kráse a jedinečnosti pylu, který využíváme k rekonstrukci vegetace od doby ledové. Pyly budeme pozorovat ve světelném i elektronovém mikroskopu a děti mohou hledat modely pylových zrn a dalších biologických objektů v připraveném „paleo sedimentu“.

V rámci DEM je připraven bohatý program, najdete jej zde: https://www.dembrno.cz/program/