Tundra i pastvina aneb jesenické hřebeny pohledem současné vědy

Jeseníky jsou nejen působivým a turisticky atraktivním pohořím, jsou také mimořádně zajímavé pro vědecký výzkum. A ten zase pomáhá odpovídat na otázky, které mu klade ochrana přírody. Vrcholové hřebeny jsou potom tím nejcennějším, zároveň však i nejzranitelnějším klenotem zdobícím Jeseníky. Na hřebenových plató Jeseníků je tak drsné klima, že tam kromě mechů a lišejníků roste skoro jen tráva a keříčky. Zdánlivá neměnná stabilita má velmi pestrou minulost, kterou silně ovlivnil člověk. Jak se však horské trávníky vyrovnají třeba se změnou klimatu nebo znečištěním ovzduší? Odpovědi na tyto a další otázky představí, a pokud možno další zvědavé otázky vyvolá, výstava o aktuálním výzkumném projektu vedeném Botanickým ústavem Akademie věd ČR.

1. března –  2. dubna 2024, denně od 9 do 15 hodin
Skleníky Botanické zahrady PřF MU
Kotlářská 2, Brno