Rostliny v měnícím se prostředí

Tématem několika nových projektů řešených v Botanickém ústavu jsou reakce na změny životních podmínek a migraci. Další projekty se zaměřují na nové metody a technologie využitelné v praxi. 

 

GAČR – Standardní projekty

BÚ jako hlavní uchazeč

  • Alpinské rostliny a změna klimatu: od adaptačních strategií k fungování ekosystémů (J. Doležal)
  • Invaze původních rostlinných společenstev: projevují se jejich důsledky prostřednic­tvím půdní semenné banky? (M. Gioria)
  • Mechanistické škálování hydrodynamiky soustavy půda-rostlina v Zemském systému (M. Bouda) 

BÚ jako spoluřešitel

  • Reakce druhů na aridifikaci na dlouhých a krátkých časových škálách na příkladu pravé růže z Jericha (I. Bartish)
  • Vliv intenzity lesních požárů na vývoj půdních mikrobiálních společenstev a ekosystémové procesy zprostředkované mikroorganismy (J. Wild)

TAČR: Horizon Europe – Partnerství pro Biodiversitu Call 2022

  • Zlepšení monitoringu biologické rozmanitosti lesů v Evropě prostřednictvím chytré kombinace stávajících dat (R. Hédl)

Ministerstvo vnitra ČR:

  • CaviPlasma: širokospektrální velkoobjemová dekontaminační plazmová technologie pro IZS (B. Maršálek)