Petr Pyšek a Jan Pergl opět mezi nejcitovanějšími vědci světa

Jejich práce je často citována v publikacích jiných vědců. Proto byli Petr Pyšek a Jan Pergl z Botanického ústavu AV ČR zařazeni do seznamu Highly Cited Researchers 2023. Letos je v něm 6 849 jmen z více než 1 300 institucí po celém světě, z toho pouze sedm vědců působících primárně na českých institucích. Seznam badatelů s velkým vlivem v jejich oborech sestavuje společnost Clarivate, která provozuje citační databázi Web of Science™.

 

Petr Pyšek je zakladatelem výzkumu rostlinných invazí v ČR a jednou z vůdčích postav tohoto oboru v celosvětovém měřítku. Zabývá se mnoha aspekty biologických invazí, od vlastností invazních druhů a charakteru invadovaných stanovišť, přes dopady nepůvodních druhů na životní prostředí i ekonomiku, po teoretické předpoklady a mechanismy procesu invazí. V posledních letech se zaměřuje také na makroekologické analýzy velkých datových souborů na globální úrovni, které ukazují, odkud kam se invazní druhy šíří a kde jsou ohniska invazí, a umožňují rigorózní testování konceptů a hypotéz.

 

Jan Pergl se věnuje rizikům, dopadům a monitoringu invazí a analýze nově zavlékaných druhů. Kromě vědecké činnosti dlouhodobě spolupracuje na přípravě legislativních a managementových opatření v oblasti invazí na národní i evropské úrovni.