Metody práce s archivními materiály pro výzkum historie lesů

V archivech lze nalézt mnoho informací o historii lesů a jejich využívání, práce s archivními materiály ale přináší mnohá úskalí. Kolektiv autorů z brněnského Oddělení vegetační ekologie na základě dlouholetých zkušeností s výzkumem v archivech vydal Metodiku ke zpracování archivních materiálů o historickém využívání lesních majetků.

Metodika umožní nahlédnout do archivní sítě v České republice, představí klíčové pojmy odborné terminologie a seznámí čtenáře s některými druhy online databází. Lze v ní také nalézt informace a rady o postupu při archivní práci a práci s historickými prameny. Na příkladu databáze LONGWOOD, shromažďující data o moravských a slezských lesích, se čtenář dozví, jak lze tato data využívat. 

Metodika je výstupem projektu TA ČR Aplikace znalostí o dlouhodobém vývoji lesa v lesnické praxi, vydalo ji nakladatelství Academia a je ke stažení v pdf zde.