Lubomír Adamec převzal medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách

RNDr. Lubomír Adamec, DSc., se více než 30 let se věnuje ekofyziologii terestrických a především vodních masožravých rostlin. Studuje jejich růstové zvláštnosti, minerální výživu, fotosyntézu, dýchání, anatomii i fyziologii jejich pastí a turionů. Ve spolupráci s českými a zahraničními kolegy používá při studiu ekofyziologie masožravých rostlin i nejmodernější metody včetně transkriptomiky nebo genomiky. 

Na třeboňském pracovišti Botanického ústavu AV ČR založil a dlouhodobě udržuje zřejmě největší světovou sbírku vodních masožravých rostlin, kterou vědecky zhodnocuje poskytováním materiálu zahraničním kolegům nebo ji využívá jako zdroj studijního materiálu pro vlastní vědecké práce.

Čestnou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách uděluje Akademie věd ČR.