Odpad, nebo poklad? Záchrana oddenků během sucha

Považujete svoje tukové zásoby za cennou pojistku na horší časy, nebo za odpad, kterého byste se nejraději zbavili? Nemusíte odpovídat, myslím, že vám rozumím. Komu ale v případě zásob na horší časy rozumíme méně, jsou rostliny.

Rostliny ukládají uhlík pod zemí ve specializovaných zásobních orgánech, jako jsou oddenky, cibule nebo hlízy, ve formě různých typů sacharidů (od glukózy přes inulin až po škrob). Existují dvě protichůdná vysvětlení pro ukládání zásob sacharidů. První jej vysvětluje jako adaptaci na poškození nebo stres, druhé jej popisuje jako pouhé uskladnění přebytečného uhlíku, který se hromadí, když je růst rostliny omezen, například nízkými teplotami nebo nedostatkem živin.

Tým z Oddělení experimentální a funkční morfologie pod vedením Curtise Lubbeho se pokusil přijít na to, zda jsou zásobní cukry pro rostlinu jen odpadem, nebo cennou pojistkou pro neočekávané události, pomocí experimentu s osmi druhy oddenkatých rostlin. Rostliny jsme zasadili do dělených květináčů tak, aby mladá a stará část oddenku byly zcela izolované. U jedné poloviny rostlin jsme zalévali obě části květináče stejným množstvím vody, u druhé poloviny jsme po uchycení rostlin přestali zalévat tu část květináče, která hostila starší část oddenku, s cílem vyvolat jeho senescenci a odumírání. Čtyřikrát během vegetačního období jsme měřili vlastnosti rostlin, investice do nového růstu a koncentraci uložených sacharidů, abychom zjistili, zda jsou zásobní sacharidy při odumírání nejstarších částí oddenků přesunuty do živých částí, nebo zda jsou ponechány uvnitř a jsou pro rostlinu ztraceny.

Experimentální uspořádání pro experiment se suchem v rozdělených květináčích pro zkoumání nakládání se zásobními sacharidy u oddenkatých rostlin (foto FCC Lubbe, 2020)
Experimentální uspořádání pro experiment se suchem v rozdělených květináčích pro zkoumání nakládání se zásobními sacharidy u oddenkatých rostlin (foto FCC Lubbe, 2020)

Rostliny vystavené suchu měly nižší obsah vody v oddencích, ale sacharidy zůstaly stejné bez ohledu na věk, sucho nebo dobu sklizně. To ukázalo, že rostliny pravděpodobně přesunuly vodu do nezalévané části rostliny, aby udržely oddenek naživu a zachovaly uložené sacharidy. Tyto výsledky naznačují, že sacharidy jsou uloženy záměrně a že oddenek je důležitou součástí rostlinného těla, která je nezbytná pro sezónní odpočinek a jako pojistka pro případ stresu a zranění.

 

Lubbe FC, Bitomský M, Bartoš M, Marešová I, Martínková J, Klimešová J. 2023. The effect of age and drought on carbohydrate storage in rhizomes. Functional Ecology

Kontaktní osoba: F. Curtis Lubbe Curtis.lubbe@ibot.cas.cz

Pro blog Botanického ústavu napsala Jitka Klimešová.