Biosmršť 2023 ovládl pajasan žláznatý a slunéčko východní

Do druhého ročníku bleskového mapování nepůvodních druhů živočichů a rostlin v ČR, které koordinovali vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Botanického ústavu AV ČR, se zapojilo téměř 200 dobrovolníků. Z více než 400 pozorování se podařilo získat informace o 23 nepůvodních druzích. Česká republika byla v počtu pozorování jednou z nejaktivnějších zemí, které se do pozorování zapojily. Pozorovat a poznávat rostliny a zvířata může veřejnost i během prázdnin. Jejich zaznamenáním do aplikací si nejen zpestří svoje výlety do přírody, ale také přispěje ke znalostem o jejich rozšíření.

Pajasan žláznatý
Pajasan žláznatý

Mapování nepůvodních druhů živočichů a rostlin probíhalo v deseti zemích Evropy ve dnech 26.-28. května. Česká republika byla v počtu pozorování jednou z nejaktivnějších zemí a oproti minulému roku došlo k nárůstu zapojení veřejnosti o tři čtvrtiny.

Podobně jako v loňském roce byly v ČR nejvíce pozorovanými druhy pajasan žláznatý (87) a slunéčko východní (100). Dobrovolníci také často zaznamenali lupinu mnoholistou a husici nilskou. Na evropské úrovni byl nejčastěji zaznamenán invazní dub červený, následoval pajasan žláznatý a slunéčko východní.

Častý výskyt pajasanu a slunéčka v ČR vědce nepřekvapil. Pajasan se velice snadno šíří, plodný strom produkuje statisíce snadno létavých a klíčivých semen. Roste velmi rychle, je nenáročný na půdní podmínky, odolný vůči suchu či zasolení a za jednu sezonu po vyklíčení je schopen dorůst dvoumetrové výšky. Navíc velmi rychle zmlazuje a odnožuje z kořenů, proto je bez použití herbicidů téměř nezničitelný. To vše znesnadňuje jeho likvidaci a pomáhá mu vytlačovat původní druhy. V posledních letech je velmi často k vidění podél silnic a železnic. Ve městech se často šíří i v okolí parků, kam byl původně vysazován.

Získávat data o rozšíření nepůvodních druhů je důležité i s ohledem na plánování případných zásahů. Před několika dny schválila vláda první Akční plán proti šíření invazních druhů, který zahrnuje opatření přispívající k omezení šíření invazních nepůvodních druhů. Zapojení veřejnosti do jejich monitoringu je jednou z klíčových oblastí. Organizátoři Biosmršti proto budou i nadále ve spolupráci s veřejností při mapování nepůvodních druhů pokračovat. Již nyní připravují příští ročník.

Se zapojením ale nemusí dobrovolníci čekat do příštího roku. Velké množství druhů nyní začíná kvést a je správný čas pro jejich pozorování. Mapování živočišných a rostlinných druhů, při kterém mohou děti i dospělí získat nové poznatky o přírodě a zároveň pomoci vědě, může být zajímavá prázdninová aktivita při výletech v ČR i zahraničí. Stačí druh vyfotit a zaznamenat do některé z aplikací, jako je např. iNaturalist. Aplikace zároveň uživatelům slouží jako pomocník pro správné určení druhu. Pro vybrané druhy lze využít specializované aplikace jako Raci v ČR či Avif (ptáci). Veřejnost se nemusí omezovat pouze na vybraný seznam druhů jako při Biosmršti, je možné zaznamenat jakýkoliv druh a tím se nejen poučit o místní fauně a flóře, ale také přispět k rozšíření znalostí o jejich aktuálním výskytu.

Více informací včetně seznamu nepůvodních druhů v ČR naleznete na biosmrst.cz.

Kontakt

Jiří Skuhrovec
Výzkumný ústav rostlinné výroby
jirislavskuhrovec@gmail.com
+420 702 087 694              

Kateřina Štajerová
Botanický ústav AV ČR
katerina.stajerova@ibot.cas.cz
+420 774 987 350                              

Pavel Pipek
Botanický ústav AV ČR
pavel.pipek@ibot.cas.cz
+420 602 547 630