Letní uzavírka knihoven v Průhonicích a v Třeboni

Dovolujeme si upozornit návštěvníky knihoven Botanického ústavu AV ČR na uzavření knihoven v následujících termínech:

  • knihovna v Průhonicích: 3.–17. 7. a 21. 8.–1. 9. 2023
  • knihovna v Třeboni: 1.–9. 7. a 14.–27. 8. 2023