Vzniká první kompletní Fotografický atlas rostlin České republiky

Kniha, na které spolupracují i vědci z Botanického ústavu, bude obsahovat asi 3100 rostlin na více než 8 tis. fotografiích. Celkem se na přípravě knihy podílí dvacet botaniků ze čtyř univerzit, dvou výzkumných ústavů a dvou muzeí. Zapojeno je přes 60 fotografů.

Atlas bude unikátní především tím, že bude obsahovat fotografie všech planě rostoucích druhů včetně důležitých určovacích znaků. Zahrnuty budou všechny původní druhy (kromě druhů neprobádaného okruhu pryskyřníku zlatožlutého, Ranunculus auricomus agg.), běžně se vyskytující nepůvodní druhy, nejvýznamnější kříženci, poddruhy a variety (nejčastější nebo plošně rozšířené, dobře rozeznatelné). Z pěstovaných rostlin budou zařazeny jen velmi často pěstované nebo běžně zplaňující. Více informací zde.

 

Nyní můžete vznik knihy výrazně urychlit, pokud práci na ní podpoříte prostřednictvím veřejné sbírky. Úspěšná sbírka nám i politikům mimo jiné potvrdí, že je o knihu opravdu zájem.
Sbírka trvá
jen do 26. července 2023.

Fotografie všech českých rostlin v jedné KNIZE? Pojďme to dotáhnout! | Donio

Každý příspěvek má smysl. Můžete knihu podpořit částkou již od 50 Kč.
Děkujeme vám!

 

Ukázka stránek knihy

Obr. vlevo: kosatec různobarvý (zleva shora) – L. Ekrt, D. Holubová, D. Holubová / sněženka podsněžník – J. Lukavský / česnek ořešec (zleva shora) – J. Lukavský, B. Trávníček, M. Duchoslav, M. Duchoslav / modřenec arménský – J. Danihelka; vpravo: ostřice nízká (zleva shora) – M. Duchoslav, J. Klíč, M. Chytrý / ostřice horská (zleva shora) – M. Duchoslav, R. J. Vašut, M. Duchoslav, M. Duchoslav / ostřice latnatá (shora zleva) – P. Novák, P. Novák, D. Holubová / ostřice úzkolistá (shora zleva) – M. Dančák, R. Cibulka, M. Duchoslav