Přichází Biosmršť 2023 – bleskové mapování nepůvodních druhů veřejností

Od pátku 26. května do neděle 28. května se uskuteční blesková víkendová akce, při které spojí odborníci na biologické invaze síly s veřejností a společně zmapují rozšíření vybraných nepůvodních druhů rostlin a živočichů v ČR.

Zapojit se do ní může každý, kdo přispěje záznamem o svém pozorování do mobilní aplikace (např. iNaturalist). Druhý ročník projektu občanské vědy pomůže získat cenné informace o šíření i výskytu druhů, které by se zanedlouho mohly stát hrozbou.

Biosmršť 2023 je součástí evropského “Bioblitzu” (jako “Bioblitz” jsou označovány krátkodobé akce zaměřené na mapování druhové bohatosti rostlin či živočichů) a bude současně probíhat v jedenácti evropských zemích. V Česku jsou jejími hlavními organizátory vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a z Botanického ústavu Akademie věd ČR.

Více informací najdete v tiskové zprávě.

nutrie se živí křídlatkou
Invazní nutrie, která se živí invazní křídlatkou. Foto Pavel Pipek, Botanický ústav AV ČR