Rostlinou roku je kociánek dvoudomý

Česká botanická společnost vyhlásila rostlinou roku kociánek dvoudomý, silně ohrožený druh naší květeny, který má jen nemnoho lokalit. Botanický ústav jako spolupracující instituce organizuje mapování současného rozšíření druhu. Vytvořil formulář rostlinaroku.cz, pomocí kterého může každý přímo v terénu zapsat svůj nález a k mapování tak přispět.

Kociánek dvoudomý je po vstavači kukačce a hlaváčku letním – rostlinách roku 2021 a 2022 – dalším příkladem druhu, který byl v minulosti na území České republiky poměrně hojný, v posledních letech však výrazně ustoupil a mnohde i vymizel. Je především druhem pastvin, strání, mezí a světlých lesů, roste ale také na skalách a vřesovištích. V konkurenci dalších druhů neobstojí, pakliže na jeho stanovišti nejsou vzrůstnější rostliny omezovány nepřízní podmínek prostředí, pastvou nebo sečí, rychle jej vytlačí. Mnoho populací kociánku dvoudomého tak zaniklo poté, co se na jejich lokalitách přestalo pást, zatímco jinde se podmínky pro kociánek výrazně zhoršily vlivem intenzivnějšího zemědělského nebo lesnického hospodaření.

 

Kvetoucí samčí rostliny kociánku dvoudomého. Foto Milan Štech, CC BY 3.0 CZ
Kvetoucí samčí rostliny kociánku dvoudomého. Foto Milan Štech, CC BY 3.0 CZ

Jak vypadají místa, kde dosud kociánek dvoudomý přirozeně roste, zjistíte např. během plánovaných exkurzí ČBS. Můžete se také zapojit do mapování tohoto druhu, návod naleznete na stránce https://botanospol.cz/cs/mapovani2023.

 

Antennaria dioica - typicky biotop brusnicove vresoviste. Foto Milan_Chytrý
Typický biotop kociánku dvoudomého – brusnicové vřesoviště. Foto Milan Chytrý, CC BY 3.0 CZ

 

Více se o kociánku dvoudomém dozvíte například v prvním letošním čísle časopisu Botanika, které vyjde v dubnu.