Agresivní polštář

Rostliny jsou po právu vnímané jako velmi mírumilovné bytosti. Australským eukalyptům se sice někdy přezdívá „widow maker“ (ten, kdo dělá z manželek vdovy), ale shazování větví na odpočívající muže je považováno spíše za náhodu než za záměr stromu. O to více jistě překvapí pozorování našich kolegů Pierra Liancourta a Jiřího Doležala z Himálají: tamní polštářovitá rostlina Thylacospermum caespitosum („Thylaco“) se na rozdíl od ostatních polštářovitých rostlin může chovat agresivně.   

Polštářovitá růstová forma je typická pro vysoké hory a umožňuje rostlině v nepříznivých chladných a větrných podmínkách udržovat vlastní příznivé mikroklima. Polštářovité rostliny jsou v tom tak dobré, že je často využívají jiné rostliny – tím, že polštáře osidlují, jsou schopny vyskytovat se v mnohem extrémnějším prostředí než bez nich.

Naši kolegové si však všimli, že keř čimišník Caragana versicolor rostoucí v polštáři „Thylaca“ se zdál být polštářem spíše utlačován než podporován. Aby svoji hypotézu ověřili, odebrali větve čimišníku a provedli na nich dendrochronologickou analýzu. Měření šířky letokruhů jim potvrdilo, že čimišník je „Thylacem“ omezován v růstu. „Thylaco“ tedy některé vysokohorské druhy spíše dusí, než konejší.

Doufám, že agresivní polštář „Thylaco“ se vám nebude zjevovat ve snech…

Polštáře rostliny Thylacospermum caespitosum pohlcující čimišník Caragana versicolor (foto Agnes Albert)
Polštáře rostliny Thylacospermum caespitosum pohlcující čimišník Caragana versicolor (foto Agnes Albert)

Liancourt P., Doležal J. 2023. Overgrowth competition or facilitation from cushion plants: Implication for the role of plant–plant interactions. Ecology https://doi.org/10.1002/ecy.3989

 

Kontaktní osoba: Jiří Doležal (jiri.dolezal@ibot.cas.cz)

Pro blog Botanického ústavu napsala Jitka Klimešová.