Rostliny a jejich marketing

Rostliny jsou velmi zdatné manipulátorky živočichů a dovedou je přesvědčit, aby za malou úplatu posloužili při opylování nebo roznášení semen. Ona úplata, tedy nektar, pyl a chutné plody, netvoří však celé náklady na dané služby. Rostliny také hodně investují do marketingu, tedy do akcí majících za úkol co nejlépe nalákat a uspokojit zákazníka.

Vezměme si například květy – ty jsou pro rostlinu jakousi reklamou na pyl a nektar. Naše kolegy z Oddělení funkční ekologie zajímalo, proč některé rostliny investují do květů více než jiné – jestli barva, počet a velikost květů, přístupnost nektaru a pylu, záleží na ekonomické situaci rostliny, tedy na tom, zda si může rostlina dovolit nákladné, krátkověké, ale fotosynteticky účinnější listy. Nebo spíš souvisí se závislostí na opylovačích, vegetativním rozmnožováním a podobnými charakteristikami růstu.

Z analýzy flóry střední Evropy vyplynulo, že vlastnosti květů jsou nezávislé na ekonomii růstu rostliny, tedy neplatí, že rostliny s nákladnými (jsou bohaté na dusík a krátkověké) a fotosynteticky účinnějšími listy by měly větší květy než rostliny, které si takové listy nemohou dovolit. Velikost květů však závisela na velikosti rostliny a více do květů také investovaly, jak už bylo známo dříve, rostliny závislé na opylovačích než ty, které se bez nich obejdou.

Přemýšlím, jestli by nebylo zajímavé podívat se, jestli investice do květin u lidí (tedy nakupování kytic) je také nezávislá na jejich ekonomické situaci, ale to je otázka spíše pro sociology než pro botaniky.

Květenství čekanky úspěšně nalákalo opylovače. Foto A. E-Vojtkó

 

E-Vojtkó A, Junker RR, de Bello F, Götzenberger L. 2022. Floral and reproductive traits are an independent dimension within the plant economic spectrum of temperate central Europe. New Phytologist 236, 1964-1975. https://doi.org/10.1111/nph.18386

Kontaktní osoba: Anna Csercsane Vojtko (Anna.CsercsaneVojtko@ibot.cas.cz)

Pro blog Botanického ústavu napsala Jitka Klimešová.