Kdy pokvetou sasanky? Jak občanská věda pomáhá předpovědět dopady změny klimatu.

Znepokojuje vás, kde všude v prostoru internetu mohou být vaše osobní údaje a k čemu mohou být zneužity vaše fotografie? Zakrýváte kameru počítače, protože si chcete být jisti, že se nikdo nedívá? A fotíte kvetoucí rostliny, abyste pak poslali obrázky do online aplikací na určování druhů a sběr dat o jejich výskytu? A to si myslíte, že sasankám nevadí, co všechno o nich díky vám víme?

Nebojte, sasankám to opravdu nevadí, naopak jsou rády, že jsme se o nich díky vám dozvěděli více. Naši kolegové z oddělení ekologie invazí Michaela Vítková a Jiří Sádlo společně s autory z dalších evropských zemí si vyhledali údaje o výskytu sasanky hajní zaslané do veřejných databází iNaturalist (https://www.inaturalist.org) a přidali data z Ukrajinské sítě informací o biodiverzitě (https://ukrbin.com), databáze Biodiverzita Běloruska (http://flor afauna.by) a ruského projektu Plantarium (http://plantarium.ru). Získali tak údaje o kvetení sasanky v konkrétním místě a čase napříč Evropou. Celé území výskytu sasanky rozdělili autoři do 2409 čtverců a pro 177 z nich nalezli nejméně deset údajů o čase kvetení. Z toho sestavili model, který ukazuje, jak načasování kvetení souvisí s klimatem. Tento model umožnil výzkumníkům nejen vymapovat začátek, konec a délku kvetení sasanky do mapy Evropy (obrázek), ale také zjistit, jak klimatická změna ovlivní kvetení sasanky v budoucnosti. Ukázalo se, že sasanka bude za 50 let kvést až o měsíc dříve než dnes a posun bude největší na východě jejího areálu výskytu, na Ukrajině a v Rusku, zatímco nejmenší bude na Britských ostrovech.

Proč botaniky zajímá kvetení sasanky? Sasanka je běžný časně kvetoucí druh evropských lesů, který zajišťuje potravu jarním opylovačům a využívá ke svému růstu brzké jaro, kdy nejsou ještě stromy v lese olistěné. Jestli i v budoucnosti bude sasanka schopná využít krátkého období, kdy sluneční paprsky dopadají do podrostu listnatého lesa, a zda budou opylovači schopni využít jejích květů, to zůstává otázkou pro další bádání.

Foťte rostliny a posílejte obrázky do databází, pomůžete třeba vyřešit nějakou další vědeckou otázku.

 

Sasanka hajní a její rozšíření v Evropě. Uprostřed současné rozšíření (barva znázorňuje počet záznamů), vpravo výsledek modelu, který předpovídá posun v začátku kvetení v důsledku klimatické změny. Za 50 let začnou sasanky kvést na Britských ostrovech o 10 dnů dříve, ve východní Evropě dokonce o 40 dnů dříve než nyní.

 

Puchałka R, Klisz M, Koniakin S, Czortek P, Dylewski L, Paź-Dyderska S, Vítková M, Sádlo J, Rašomavičius V, Čarni A, De Sanctis M, Dyderski MK. 2022. Citizen science helps predictions of climate change impact on flowering phenology: A study on Anemone nemorosa. Agricultural and Forest Meteorology 325 (2022) 109133, https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2022.109133

Kontakt: Michaela Vítková (michaela.vitkova@ibot.cas.cz)

 

Pro blog Botanického ústavu napsala Jitka Klimešová.