Odborník na ekologii obnovy Karel Prach byl oceněn čestnou medailí Akademie věd ČR

Jeden z nejvýznamnějších českých ekologů prof. RNDr. Karel Prach, CSc., se zabývá studiem změn vegetace po narušení a možnostmi, jak využít přirozené procesy k obnově ekologických funkcí ekosystémů po jejich zničení např. těžbou nerostných surovin. Akademie věd ČR mu nyní udělila Čestnou oborovou medailí Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách.

Vědeckou kariéru začal studiem vegetační sukcese na člověkem ovlivněných stanovištích – na opuštěných polích Českého krasu a na výsypkách po těžbě uhlí na Mostecku. Později se zaměřil na ekologii říčních niv a invaze nepůvodních rostlin. Tím se ideálně připravil pro obor ekologie obnovy, který se svými spolupracovníky v Botanickém ústavu AV ČR i na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích rozvíjí dodnes. Vědecké poznatky se přitom snaží zavádět i do praxe a do legislativy. Angažuje se v ochraně přírody i v profesních organizacích, v současnosti je předsedou České botanické společnosti.

Jeho aktivní přístup a encyklopedické znalosti (nejen přírody, ale i historie) motivovaly novou generaci botaniků a ekologů ke studiu komplexnosti procesů, které lidi v přírodě obklopují.

 

Karel Prach