Mikroorganismy mohou změnit horské ekosystémy vysokého Himálaje

O diverzitě a funkci půdních mikroorganismů v této člověkem málo ovlivněné krajině se toho dosud mnoho neví. V horském ekosystému se přitom vlivem globálních změn velmi rychle mění klimatické podmínky a je možné, že tento ekosystém bude zcela změněn. Zvyšování teploty ve vysokých polohách Himálaje totiž umožňuje šíření mikroorganismů i rostlin do vyšších nadmořských výšek. Proto je velmi důležité půdní mikroorganismy a jejich vlastnosti co nejdříve a co nejlépe poznat. O to se s mnoha spolupracovníky snaží RNDr. Klára Řeháková, Ph.D., z Botanického ústavu. Výzkum bakterií a vyšších rostlin ve vysokém Himálaji (nadmořské výšky 5000-6000 m) představila na mezinárodní konferenci o ekologii půdních organismů, která se letos konala v Praze.

Výzkum v Ladakhu
Vědci a vědkyně z Botanického ústavu dlouhodobě prováději výzkum v Ladakhu, i v nadmořských výškách kolem 6000 m n. m. Foto M. Macek

Této akce se jednou za tři roky účastní přes 300 vědců z celého světa. Zabývá se problematikou spojenou s výzkumem půdních bakterií (v čajové lžičce půdy je mezi 100 miliony až 1 bilionem bakterií), mikroskopických hub a bezobratlých (např. žížaly, mnohonožky). Všechny tyto půdní organismy ovlivňují koloběh živin v půdě a svojí činností ovlivňují všechny ekosystémy, které člověk obývá a ekonomicky využívá. Letošní ročník se věnoval hlavně jejich diverzitě, mechanismům, které ovlivňují jejich rozšíření či dopadům změn klimatu na jejich funkce. Mnohé z půdních organismů ovlivňují produkci hospodářských plodin, a jejich detailnější poznání je proto nezbytné pro udržitelné zemědělství.

Mezinárodní konference „Ecology of Soil Microorganisms“ konané 19. – 23. 6. 2022 v Praze se za Botanický ústav AV ČR zúčastnili RNDr. Klára Řeháková, Ph.D., a MSc. Adam Taylor Ruka z třeboňského Centra pro algologii. Během konference navázali spolupráci s odborníky z jiných institucí v ČR i v zahraničí.

Jejich účast na této významné vědecké akci byla částečně financována z Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu v roce 2022.