Jak slaví rostliny letní slunovrat?

Dnes je nejdelší den v roce a rostliny to ví! Dnes se jim totiž mění životně důležitý signál – místo prodlužujícího se dne, který říká: „do zimy je dost času“, nastává totiž den zkracující se: zima je tu za chvíli, je třeba se na to připravit“. Před letním slunovratem většina našich druhů kvete, potom už hlavně plodí nebo investuje do přezimujících orgánů, jako jsou oddenky a hlízy.

Prodlužující se a zkracující se den nejsou jediné signály, podle kterých si rostliny natáčí své vnitřní hodinky, jsou to taky podzimní mrazíky, zimní chlad, jarní teploty, výkyv teplot během dne nebo množství srážek. Tyto signály využívají rostliny k načasování klíčení semen, kvetení, produkci oddenků a hlíz, k odumření nadzemní biomasy nebo opadání listů. Jestli je signál rostlinou využit navíc také záleží na vývojovém stádiu nebo velikosti rostliny.

Zajímavým příkladem toho, jak takové signály ovlivňují život rostlin, jsme zkoumali u rukve bažinné. Jedná se o krátkověkou, většinou jednoletou rostlinu, která klíčí, jestliže na semena působí velké rozdíly teplot mezi dnem a nocí, a kvete, jen když se den prodlužuje. Protože velké rozdíly mezi denními maximy a minimy mohou nastat během celé vegetační sezóny, liší se životní cyklus rostlin vyklíčených na jaře od rostlin vyklíčených v létě. Nás zajímalo, jestli kromě schopnosti kvetení je ovlivněna také schopnost regenerovat po silném narušení – rukev je totiž plevelem orné půdy.

Rostliny vyklíčené na jaře před letním slunovratem se chovaly jako letní jednoletky, vykvetly, odplodily, ale většinou nebyly schopné úspěšně přezimovat. Rostliny, které vyklíčily v době letního slunovratu sice kvetly, ale produkovaly málo semen a po úspěšném přezimování kvetly znovu následující jaro. Rostliny vyklíčené po letním slunovratu nekvetly během prvního roku svého života, ale úspěšně přezimovaly a kvetly následujícího roku. Když byly rostliny narušeny, chovaly se podobně jako kontrolní rostliny bez narušení. Asi jedna čtvrtina rostlin narušených před kvetením úspěšně regenerovala. Když byly rostliny narušeny v době květu nebo v době zrání semen, záležela regenerace na délce dne a byla nejúspěšnější po letním slunovratu.

Rostliny radí, připravte se na zimu!

Rukev bažinná pěstovaná při prodlužujícím se dni (vlevo) a při zkracujícím se dni (vpravo).
Rukev bažinná pěstovaná při prodlužujícím se dni (vlevo) a při zkracujícím se dni (vpravo). Rostliny rostoucí v prodlužujícím se dni mají vzpřímené listy a připravují se na kvetení, zatímco rostliny ve zkracujícím se dni mají listy přitiské k půdě a připravovují se na přezimování zatahováním růstového vrcholu do země, aby ho lépe chránily před nadcházející zimou. Foto Jana Martínková

Klimešová, J., Sosnová, M. & Martínková, J. Life-history variation in the short-lived herb Rorippa palustris: effect of germination date and injury timing. Plant Ecol 189, 237–246 (2007). https://doi.org/10.1007/s11258-006-9180-x

 

Kontaktní osoba: Jitka Klimešová (jitka.klimesova@ibot.cas.cz)

Pro blog Botanického ústavu napsala Jitka Klimešová.