Zapojte se do víkendového mapování invazních druhů živočichů a rostlin

Již tento pátek odstartuje v České republice akce BioBlitz, kdy se může veřejnost zapojit do mapování invazních druhů živočichů a rostlin. Pomoci vědě může kdokoli, kdo v termínu 20. až 22. května v přírodě narazí na jeden ze dvaceti nepůvodních druhů a informace o jeho výskytu zachytí na mobilní telefon a předá dál. V České republice je hlavním koordinátorem aktivity Výzkumný ústav rostlinné výroby a Botanický ústav AV ČR.

Pro zapojení do mapování si postačí nainstalovat do telefonu aplikaci pro přírodovědce a dobrovolníky, iNaturalist, která mj. pomáhá uživatelům s určováním druhů, u kterých si nejsou jisti. Jakékoli pozorování jednoho z dvacítky vybraných invazních druhů se automaticky objeví v projektu aplikace i na společné mapě webu evropského BioBlitzu. Data, která se podaří během víkendu získat, budou poskytnuta Nálezové databázi ochrany přírody. Detailnější informace o rozšíření invazních druhů poslouží jak vědcům, tak ochráncům přírody.

Veřejnost může také využít další aplikace jako např. Biolog nebo Plant.id pro určování rostlin, která na období BioBlitzu umožní určit zdarma až 100 vyfocených rostlin. Pro některé skupiny organismů lze údaje vkládat i do speciálních aplikací, jako Raci v ČR nebo Avif pro ptáky (v našem případě husici nilskou).

Akce s názvem IAS BioBlitz Czech Republic 2022 je součástí evropského BioBlitzu, který je organizován v rámci COST projektu Alien CSI (https://alien-csi.eu). Bude současně probíhat ve dvanácti evropských zemích. V ČR jsou jejími hlavními organizátory vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a z Botanického ústavu Akademie věd ČR. Zapojí se ovšem i odborníci na jednotlivé skupiny organismů z některých dalších výzkumných institucí. Na akci se bude podílet i Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní muzeum a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Seznam sledovaných druhů s popisem a fotografií zde.

Více v tiskové zprávě.