Medaile Gregora Johanna Mendela pro Helenu Svitavskou a Jaromíra Lukavského z BÚ

Akademie věd ČR udělila čestné medaile za zásluhy v biologických vědách dvěma vědcům z Botanického ústavu.

H. Svitavská Svobodová a D. Honys

Helena Svitavská Svobodová je expertkou na analýzu pylů, která studiem fosilních pylových zrn prohloubila poznání vývoje středoevropské přírody. Mezi její nejvýznamnější počiny patří vytvoření a provoz monitorovací sítě, která sleduje současný pylový spad v horských oblastech ČR a Skandinávie. Tato aktivita poskytuje nezbytná data pro kvantitativní modelování dřívější vegetace a vytváření scénářů jejího budoucího vývoje.

J. Lukavský

Jaromír Lukavský studuje řasy a vyvinul řadu speciálních metod jejich kultivace. Spolupracuje také s Jadernou elektrárnou Temelín na metodách pro udržení čistoty vody v chladicích systémech, protože řasy snižují jejich účinnost. Zkoumá také řasy v horských jezerech a tocích a tzv. sněžné řasy.