Setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny

9. ročník setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny se uskuteční ve dnech 4.-6. května 2022 v Úštěku. Akci pořádá pracovní skupina pro ochranu přírody České botanické společnosti ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Botanickým ústavem AV ČR a Přírodovědeckou fakultou. Program a praktické informace zde (docx, 936 kB).