Projekt Život pro kuřičku – Life for Minuartia je finalistou ocenění LIFE AWARD 2022

Projekt je již nyní považován za jeden z dvanácti nejlepších „Best LIFE projects“. Toto ocenění uděluje Evropská komise ve spolupráci s Národními kontaktními místy každoročně cca 12 z cca 150 realizovaných projektů LIFE z celé Evropy, podle přínosu, stupně inovace, souladu s politikami a hospodárnosti (cost-effectiveness). Projekt nyní postupuje do soutěže, kdy se rozhoduje o třech absolutních vítězích (LIFE AWARD 2022) ve třech kategoriích:

  • ochrana přírody,
  • životní prostředí
  • klima.

Expertní porota vybere 30. května 2022 projekt, který je v dané kategorii nejvíce inovativní, nejvíce inspirativní a nejvíce efektivní. Projekt navíc postupuje do soutěže o cenu LIFE Citizen AWARD , kde se rozhoduje hlasováním veřejnosti.

Endemická kuřička hadcová díky spolupráci ochránců přírody, vědců a vlastníků pozemků z naší přírody nezmizí