Co dělá louku loukou?

Zvykli jsme si obdivovat tropické pralesy pro jejich druhovou bohatost, přitom máme u nás doma podobně bohatá společenstva. Rozdíl je jenom v tom, že tropické pralesy jsou nejbohatšími společenstvy na škále hektarů, kdežto naše louky vítězí na prostorové škále několika metrů čtverečních. Nejsou to ale jen tak ledasjaké louky, jedná se o „pralouky“ v Bílých Karpatech, které byly po staletí sečené na seno a kde se mísí lesní, luční a stepní druhy v tak dokonalém soužití, že se jich vměstná stovka na plochu o velikosti vaší jídelny.

Bohužel bylo mnoho z těchto unikátních společenstev za komunismu rozoráno, převedeno na pole a zase opuštěno. I když se podařilo mnoho takto opuštěných polí osít druhy z okolních zachovalých luk, obnovené porosty stále nepřipomínají bohaté louky, protože v nich dominují trávy a ostatních bylin je v nich málo.

Jaké jsou důvody malé úspěšnosti obnovy luk a jejich druhové bohatosti zkoumal Ondřej Mudrák z třeboňského pracoviště Botanického ústavu společně s kolegy z Univerzity v Münstru. Ve své studii se zaměřili na růst a vlastnosti dvou typických bylinných druhů Bílých Karpat: chrpy luční a bukvice lékařské, které se vyskytují jak na obnovených, tak na původních nenarušených loukách. Oba druhy rostly hůře na obnovených loukách, kde měly menší obsah dusíku a byly více žrané herbivorním hmyzem než na původních loukách. Důvodem byla nižší dostupnost dusíku na obnovených loukách, která byla patrně způsobená narušeným půdním profilem a změnou půdního mikrobiálního společenstva vlivem orby a hnojení, které byly stále patrné ještě téměř 20 let po obnovení luk.

Ze studie vyplývá, že obnovit druhově bohatou louku je obtížné a stejně jako u tropických pralesů zde platí, že změny ekosystému mohou být těžko napravitelné tím, že prostě vysejeme nebo zasadíme ty správné druhy.

Druhově bohatá "pralouka" v NPR Čertoryje.

Druhově bohatá „pralouka“ v NPR Čertoryje.

Klein-Raufhake, T., Höfner, J., Hölzel, N., Knorr, K-H., Lampei, C., Mudrák, O., Bucharova, A. 2021. Nitrogen limitation reduces the performance of target plant species in restored meadows. Restoration Ecology https://doi.org/10.1111/rec.13608

Kontaktní osoba: Ondřej Mudrák ondrej.mudrak@ibot.cas.cz

 

Pro blog Botanického ústavu AV ČR napsala Jitka Klimešová.