Rodičovská péče v rostlinné říši

Také si nosíte v kapse na podzim kaštan? Je chladivý, hladký, má krásnou barvu a vždycky jsem šťastná, když v parku najdu nějaký, který unikl pozornosti dětí. Děti jsou největším nebezpečím pro jedny z největších rostlinných semen, která se najdou na našem území. Číhají v parcích při cestě na každý spadlý kaštan, donesou ho domů, provrtají ho a propíchnou špejlí. Veškerá rodičovská investice koňského kaštanu, tedy správně jírovce maďalu, tak přijde vniveč. Přesto nebo právě proto se kaštan šíří na nová území. Lidé prostě milují jeho velké listy, květenství i semena a schválně ho do parků sází, aby si děti měly s čím hrát.

Ne všechny rostliny mají takové štěstí a popularitu a musí si investice do svých potomků – semínek pořádně rozmyslet. Musí vyřešit otázku, jestli je lépe investovat do málo velkých semen nebo velkého množství malých semen. Každá strategie má své výhody: velká semena se špatně šíří na delší vzdálenosti, ale podporují růst semenáčků dlouhou dobu a umožňují mladým rostlinkám uchycení v zástinu; malá semena se zase lépe šíří, ale kvůli malým zásobám se semenáčky z nich rostoucí uchytí jen tam, kde není žádná konkurence.

Velikost semen však neříká o rodičovské péči rostlin vše. Tereza Mašková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Tomášem Herbenem z oddělení populační ekologie Botanického ústavu zjistili, že rostliny investují více dusíku a fosforu do semen, která budou s velkou pravděpodobností následovat rodinnou tradici a uchytí se v živinami chudé půdě. Podobně semena, která se uchytí stejně jako rodiče v konkurenčním prostředí živinami bohatého stanoviště zase dostanou do vínku více uhlíkatých zásob, aby ve stínu nestrádala. S velikostí semen tato živinová strategie také trochu souvisí, protože malá semena obsahují více dusíku a fosforu na jednotku své biomasy, zatímco velká semena mají tendenci obsahovat více uhlíkatých zásob ve formě cukrů.

Co z toho vyplývá? Potvrdilo se nám, že rodičovská péče u rostlin je nejen o kvantitě, ale i kvalitě investic.

Různě velká semena rostlin

Semena. Foto Tomáš Koubek

Mašková, T., Herben, T. 2021. Interspecific differences in maternal support in herbaceous plants: CNP contents in seeds varies to match expected nutrient limitation of seedlings. Oikos 130: 1715-1725.

DOI: 10.1111/oik.08186

Kontaktní osoba: Tomáš Herben (tomas.herben@ibot.cas.cz]

Pro blog Botanického ústavu napsala Jitka Klimešová.