Botanický ústav AV ČR získal mezinárodní ocenění v oblasti řízení lidských zdrojů HR Excellence in Research

Botanický ústav AV ČR je od října zařazen na seznam institucí, které byly oceněny „značkou kvality“ HR Award. Získání tohoto ocenění potvrzuje, že v Botanickém ústavu je kvalitní vědecké pracovní prostředí a dobré podmínky pro profesní rozvoj. Zároveň je signálem do zahraničí, že je ústav atraktivním místem pro budoucí kariéru zahraničních pracovníků a partnerem pro mezinárodní spolupráci.

„Získání HR Award je pro Botanický ústav důležitým milníkem, který ho posouvá blíže k cíli, který jsme si vytyčili – být atraktivním zaměstnavatelem a partnerem na mezinárodní úrovni. Věříme, že nám pomůže přilákat více mladých vědkyň a vědců z celého světa a více zapojit vědecké týmy do mezinárodních projektů,“ říká Jan Wild, ředitel Botanického ústavu.

Ocenění HR Award znamená záruku, že péče o zaměstnance, kariérní růst a pracovní prostředí jsou na dobré úrovni. Zároveň vysílá signál zahraničním pracovníkům, že v instituci naleznou internacionalizované prostředí, otevřenost a transparentnost. To vše je známkou důvěryhodnosti také pro partnery v mezinárodních konsorciích a pro poskytovatele dotací.

Získání ocenění předcházela několikaletá příprava a plánování potřebných kroků. Některé z plánovaných aktivit se podařilo uskutečnit ještě před vlastním udělením ocenění.

„Aktivity probíhají v rámci projektu „IBOAT“, což je akronym názvu Institute of Botany: Opportunity for career growth And Talent Acquisition. Vnímáme ho ale také jako označení pro společnou loď, na které plujeme. I když Evropská komise zaměřuje HR Award primárně na výzkumné pracovníky, my pojímáme celý proces daleko šířeji a v každém kroku uvažujeme vždy o všech zaměstnancích ústavu. Chceme vysílat do instituce i mimo ni signál, že jsme všichni na jedné lodi, jak kolegové zajišťující provoz ústavu, parku a sbírek, tak začínající i špičkoví vědci, protože pocit sounáležitosti je pro nás jednou z priorit,“ doplňuje Jan Wild.

 

Projekt „Botanický ústav: příležitosti pro rozvoj kariéry a získávání talentů“

(reg.číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014676) je spolufinancován Evropskou unií.