Kde se mu daří?

Zahrádkáři obvykle ze zkušenosti ví, který kout zahrádky se hodí pro jakou rostlinu, podle toho, kde daná rostlina nejlépe roste. Tuto znalost by chtěli mít botanici pro celé Česko nebo pro celou Evropu – pomohlo by jim to lépe sledovat, jestli nějaký druh není ohrožen nebo naopak jestli se nebezpečně nešíří. Na rozdíl od zahrádkářů se botanici potýkají s problémem, že u nás roste několik tisíc druhů na rozloze desítek tisíc kilometrů čtverečních, a podobné údaje se proto zjišťují poměrně těžko. Díky dlouholetému výzkumu víme například, kde se daný druh vyskytuje, ale už nevíme, jak dobře se mu tam daří a na čem jeho růst závisí. Kdybychom použili kapacity celého Botanického ústavu a po mnoho let nedělali nic jiného, prozkoumali bychom růst sotva několika druhů. Leda, že by rostliny samy vedly záznamy o tom, jak rostou – potom by stačilo jen umět je přečíst. Ale počkat! To přesně některé rostliny dělají! U většiny našich stromů, keřů a u mnoha druhů bylin lze zjistit z letokruhů, jak se jim který rok dařilo. Když zkombinujeme růst v daném roce s počasím, můžeme zjistit, jaké podmínky jsou pro jejich růst důležité.

Tuto metodu použili dendrochronologové (ti, co umí číst záznam o růstu dřeviny z jejího dřeva) pro zjištění, jak rostl v posledních 80 letech široce rozšířený keř jalovec obecný, který najdeme v Evropě od Středomoří až po Grónsko, a co jeho růst nejvíce ovlivňuje.

Na základě analýzy přírůstů jalovcového dřeva pocházejícího z 16 míst napříč Evropou vědci zjistili, že rostliny přirůstají díky oteplování čím dál tím více. Ve Středomoří je za zlepšený růst zodpovědný brzký nástup jara, a toto delší jaro vynahradí špatné podmínky pro růst v létě, kdy je příliš horko. Naopak v Arktidě jsou za rychlejší růst zodpovědná teplejší léta. 

Jalovec je tedy hezkým příkladem toho, jak složitý je vliv oteplování klimatu na růst rostlin a jak pro jediný druh pozorujeme různé efekty napříč areálem jeho výskytu.

Na snímku letokruhy jalovce obecného. Autor fotografie: Jiří Lehejček
Letokruhy jsou archivem informací o růstu rostliny. Autor fotografie: Jiří Lehejček

 

Tumajer, J., Buras, A., Camarero, J.J., Carrer, M., Shetti, R., Wilmking, M., Altman, J., Sanguesa-Barreda, G., Lehejcek, J. 2021. Growing faster, longer or both? Modelling plastic response of Juniperus communis growth phenology to climate change. Global Ecology and Biogeography, doi: 10.1111/geb.13377

Kontaktní osoba: Jan Altman (jan.altman@ibot.cas.cz)

 

Pro blog Botanického ústavu napsala Jitka Klimešová.