Případ neoprávněného hrabání lesního steliva

Naše příroda je už po staletí intenzivně využívána lidmi, proto botanici, když chtějí porozumět rozšíření rostlin, musí znát nejen vliv živin v půdě nebo vlhkosti na složení rostlinných společenstev, ale také vliv lidské činnosti. Problém je, že lidská činnost v přírodě se neustále mění. Aktivity, které dodnes ovlivňují, jak vypadají naše louky nebo naše lesy, jsou již zapomenuté a my často netušíme, jak se daná činnost prováděla, jak často, na jak velkém prostoru a kdy během roku. Naštěstí máme v Botanickém ústavu kolegy, kteří jsou současně botaniky a historiky a ti jsou schopni s pomocí archivních záznamů rekonstruovat dávno neexistující způsoby využívání přírodních zdrojů.

Péter Szabó z brněnského pracoviště Botanického ústavu analyzoval v Olomouckém archivu případ neoprávněného hrabání lesního steliva v Horce nad Moravou v roce 1845. Dosud se mělo za to, že proti sobě stály dva nesmiřitelné tábory: lesníci, kteří považovali shrabování listí za škodlivé pro růst lesa a vší silou mu bránili, a rolníci, kteří využívali listí jako podestýlku pro dobytek. Případ z Horky, ze kterého jsou zachovány výpovědi 28 svědků, však ukázal, že situace byla složitější, protože názory různých lesníků se lišily a mohly se i měnit v čase, zatímco motivace rolníků získat povolení ke shrabování mohla být jen zástěrkou ke krádeži dřeva nebo pytláctví.

Až se budete procházet po české přírodě, nezapomeňte, že to, co se vám zdá být divočinou, mohlo být ještě nedávno zdrojem dřeva, píce, podestýlky, kamení nebo problémů v práci (jako pro toho lesníka v Horeckém případu). A rostliny jsou toho němým svědectvím.

Experimentální hrabání lesního steliva, které má objasnit jeho vliv na složení bylin v podrostu lesa v Národním Parku Podyjí (foto P. Szabó)
Experimentální hrabání lesního steliva, které má objasnit jeho vliv na složení bylin v podrostu lesa v národním parku Podyjí (foto P. Szabó)

 

Szabó P. 2021. The Horka Litter Raking Incident: On Foresters and Peasants in Nineteenth-Century Moravia. Environment and History https://doi.org/10.3197/096734021X16245313029958

Kontakt: peter.szabo@ibot.cas.cz

 

Pro blog Botanického ústavu napsala Jitka Klimešová.