Botanikův sen

Tak jakou vědeckou otázku si položím dnes, řekne si botanik a dlouze se zamyslí. Rozhlédne se. Nic. Všechny rostliny kolem zná jménem a ví, proč rostou tam, kde právě rostou. Některé sem byly vysazeny, jiné to tu mají rády. Musí přijít na nějakou zajímavou otázku, jinak bude na světě zbytečný! Proto přemýšlí a přemýšlí… až usne. A jak tak spí, v jedné ruce hrnek od kávy a v druhé botanickou lupu, zdá se mu sen.

V tom snu je svět převrácen naruby a místo té zelené poloviny rostlin, na kterou jsme zvyklí, rostou ze země kořeny a oddenky: nadzemní a podzemní části si vyměnily místo. Užaslý botanik zjišťuje, že žádné druhy nepoznává. Jen odhaduje, že tyto kořeny by snad mohly patřit nějaké rostlině z čeledi motýlokvětých, podle malých hlízek na kořenech, které jsou pro ni typické. Vzbudí se a upustí hrneček i lupu, má svou vědeckou otázku: a co podzemní orgány rostlin? Liší se mezi druhy? Určují, kde rostlina bude růst? Jaké funkce mají? Kolik do nich rostlina investuje?

Zrovna na otázku, kolik rostliny investují do kořenů a oddenků a jestli to lze předpovědět podle různých jednoduše měřitelných vlastností rostlin jsme se s kolegy z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pokusili odpovědět. Zjistili jsme, že bylinné společenstvo může ukládat v oddencích skoro stejné množství biomasy jako v nadzemních částech, ale je-li pravidelně narušováno, například kosením, snižuje se u něj produkce oddenků mnohem více než produkce nadzemní biomasy. To může výrazně ovlivnit fungování společenstva, protože oddenky slouží ke klonálnímu rozmnožování rostlin a současně zpevňují půdu. Dále jsme zjistili, že univerzální rostlinná vlastnost, která by nám řekla, kolik ve společenstvu bude kořenové nebo oddenkové biomasy, neexistuje.

K otázkám, které jsme si kladli, tedy přibyly další, ale na ty odpovíme zase někdy příště. 

 

Odběr podzemní biomasy.
Odběr podzemní biomasy. Takových vzorků jsme odebrali pro zodpovězení našich otázek 260 z celkem 52 luk ve dvou oblastech České republiky, jejich promývání zabralo 2 roky (příště si dejte pozor na sny!).

 

  • Klimešová J, Mudrák O, Martínková J, Lisner A, Lepš J, Filartiga AL, Ottaviani G. 2021. Are belowground clonal traits good predictors of ecosystem functioning in temperate grasslands? Functional Ecology 35, 787-795, doi.org/10.1111/1365-2435.13755
  • Ottaviani G, Lubbe FC, Lepš J, Lisner A, Martínková J, Mudrák O, Klimešová J. 2021. Strong impact of management regimes on rhizome biomass across Central European temperate grasslands. Ecological Applications doi.org/10.1002/eap.2317

Kontaktní osoba: Jitka Klimešová, jitka.klimesova@ibot.cas.cz

 

Pro blog Botanického ústavu napsala Jitka Klimešová.