Konference PopBio 2021

Zveme vás na online konferenci PopBio 2021 ve dnech 27. až 29. května 2021. Konference každoročně hostí přibližně sto účastníků s prezentacemi na témata od demografie rostlin po experimentální ekologii rostlin, populační genetiku, epigenetiku a ekologii společenstev. Vzhledem ke složité epidemiologické situaci bude konference organizována zcela online, budeme se však snažit, aby byla co nejvíce interaktivní. Více informací najdete na popbio2021.ibot.cas.cz, kde také můžete do 31. března 2021 zaregistrovat svůj příspěvek.