Velké sopečné erupce snižují aktivitu tropických cyklón

Vědci Botanického ústavu AV ČR zrekonstruovali frekvenci a intenzitu tropických cyklón východní Asie za posledních 350 let. Zjistili, že jejich frekvence je v posledních 30 letech jedna z nevyšších za studované období a rovněž popsali závislost mezi tropickými cyklónami a vulkanickou činností. K závěrům dospěli studiem isotopového složení letokruhů stromů, které slouží jako přírodní kronika činnosti tropických cyklón. Výsledky studie publikovali v časopise Science of the Total Environment. 

Jan Altman z Oddělení funkční ekologie Botanického ústavu AV ČR a jeho spolupracovníci se snažili v dané oblasti zjistit, zda se aktivita tropických cyklón změnila v posledních 350 letech. Zaměřili se především na jejich frekvenci a intenzitu. Pro svá zjištění využili metodu měření poměru isotopu kyslíku v celulóze letokruhů stromů. Výrazné srážky, které s sebou tropické cyklóny přinášejí, mají specifické isotopové složení, které je následně zachyceno v celulóze. I když má tato metoda pro detekci tropických cyklón velký potenciál, je využívána jen vzácně z důvodů časové a finanční náročnosti.

 „Jedná se o první rekonstrukci aktivit tropických cyklón s takto detailním časovým rozlišením a za dlouhé časové období v oblasti východní Asie. Doposud také nebyl jasně prokázán vliv vulkanické činnosti na aktivitu tropických cyklón, nejnovější studie dokonce naznačovaly, že tam žádný vztah není. Náš výzkum naopak ukazuje, že dva roky po velkých sopečných erupcích je aktivita tropických cyklón nízká,“ říká hlavní autor studie Jan Altman.

Vědci zjistili, že frekvence tajfunů je od 90. let jedna z nejvyšších v průběhu posledních 350 let. Výzkum rovněž prokázal, že se množství srážek, které přinesou tropické cyklóny, projevuje v poměru isotopů kyslíku v letokruzích. „Dostupné studie ukazovaly, že poměr isotopů kyslíku v celulóze umožní zachytit frekvenci tropických cyklón, ale ne jejich sílu. Naše studie je tak první, která potvrdila výrazný vliv množství srážek na tento poměr. Takováto zjištění jsou zásadní, jelikož právě množství srážek je často tím hlavním činitelem, který má ničivé účinky ať už na ekosystémy či infrastrukturu,“ dodává Jan Altman.  

 Letokruhy studovaného dubu mongolského, foto V. Pejcha
Obr.: Letokruhy studovaného dubu mongolského, foto V. Pejcha      

Následky tajfunových srážek (národní park Seoraksan, Jižní Korea), foto J. Altman
Obr.: Následky tajfunových srážek (národní park Seoraksan, Jižní Korea), foto J. Altman

Výzkum, jehož součástí jsou poměrně složité analýzy a sběr dat v oblastech často zasažených tajfuny, probíhá již téměř 20 let a výzkumníci z Botanického ústavu společně s kolegy z celého světa nashromáždili unikátní data a publikovali několik studií objasňujících aktivitu tropických cyklón a jejich vliv na lesní ekosystémy. Vědcům komplikovalo situaci i počasí, kdy je v terénu opakovaně zastihl tajfun, který zpomalil sběr dat a zkomplikoval dopravu stržením cest následnými povodněmi. Výzkum v současné době pokračuje v dalších oblastech Asie a v USA.

 

Zdroj:

Jan Altman, Matthias Saurer, Jiri Dolezal, Nela Maredova, Jong-Suk Song, Chang-Hoi Ho, Kerstin Treydte (2021) Large volcanic eruptions reduce landfalling tropical cyclone activity: Evidence from tree rings, Science of The Total Environment (DOI: 10.1016/1.scitotenv.2021.145899)

 

Kontakt

Jan Altman
Oddělení funkční ekologie
jan.altman@ibot.cas.cz
tel. +420 736 444 844

Mgr. Mirka Dvořáková
PR & Marketing Manager
miroslava.dvorakova@ibot.cas.cz
+420 602 608 766