Zámecké parky, jak je vidí botanici

Ve střední Evropě téměř nenajdeme člověkem nedotčenou přírodu a co víc, máme dost přírody, která je člověkem přímo vytvořena. Z té přírody člověkem vytvořené vynikají zámecké parky, které těší oko a mysl návštěvníků a vzbuzují zájem botaniků. Takový zámecký park totiž může být bránou, kterou se k nám dostávají nové druhy rostlin, které mohou v naší krajině zdomácnět a stát se invazními. Parky ale současně mohou být útočištěm pro naše domácí druhy, které v současné intenzivně zemědělsky využívané krajině mizí.

Naši kolegové z oddělení ekologie invazí v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI navštívili 89 z asi 700 zámeckých parků, které v Česku máme, a zaznamenali v nich 421 původních a 242 nepůvodních (exotických) druhů rostlin. Invazní druhy nepředstavovaly tak velký problém, jak by se dalo podle zaměření parků na pěstování exotických druhů očekávat. Sice se šířily mimo výsadby, ale nejednalo se o mnoho druhů, tyto druhy tvořily malé populace, nebo dokonce park nebyl jejich zdrojem a rozšířily se do něj z okolí. Význam parků pro populace vzácných druhů se ukázal jako mnohem větší, protože bylo nalezeno 100 druhů z červeného seznamu vzácných a ohrožených druhů české flóry. Jednalo se především o druhy živinami chudých trávníků, kterým vyhovuje údržba parků, při které je pravidelně sečena tráva a jsou odstraňovány nálety dřevin.

Až budete příště v některém ze 700 českých zámeckých parků, třeba v tom Průhonickém, určitě věnujte pozornost nejen zahradnickým kompozicím a exotickým rostlinám, ale také nenápadným druhům naší flóry, které zde přežívají díky péči zahradníků. V přírodě je pro ně čím dál tím méně místa.

Nepůvodní loubinec popínavý (Parthenocissus inserta) pohlcuje altánek v opuštěném parku zámku Líšno.
Nepůvodní loubinec popínavý (Parthenocissus inserta) pohlcuje altánek v opuštěném parku zámku Líšno.

Přírodní ráz vegetace v původních suchomilných doubravách na skalnatých svazích v zámeckém parku ve Vlašimi.
Přírodní ráz vegetace v původních suchomilných doubravách na skalnatých svazích v zámeckém parku ve Vlašimi.

  • Vojík, M., Sádlo, J., Petřík, P., Pyšek, P., Man, M., Pergl, J. 2020. Two faces of parks: sources of invasion and habitat for threatened native plants. Preslia 92: ‏ 353-373
  • Jan Pergl & Irena Perglová (eds.) 2020. Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny. Kritický katalog výstavy. Botanický ústav. https://www.ibot.cas.cz/invasions/naki/Katalog_Bioticke%20ohrozeni%202020.pdf

Kontakt: Jan.Pergl@ibot.cas.cz

Pro blog Botanického ústavu napsala Jitka Klimešová.