Jak léčit krajinu – nová publikace ke stažení

Role občanské společnosti v procesu ochrany, správy a plánování ekologické infrastruktury krajiny (tj. drobné vodní toky, mokřady, rozptýlená zeleň) byla tématem semináře, který proběhl v roce 2018 pod záštitou Ministerstva pro životní prostředí jako součást Strategie AV21. V příspěvcích, které se soustředily především na zemědělské využívání krajiny a jeho vliv na strukturu krajiny, nešlo jen o to, konstatovat, že existují různé negativní jevy, a poukázat na jejich příčiny. Do programu semináře byly zařazeny i podněty, jak vzniklou situaci řešit, ale rovněž příklady dobré praxe a informace o nástrojích, které se při většinou složitém procesu nápravy škod na krajině dají uplatnit. Shrnutí jednotlivých příspěvků, jež neztratily nic na své aktuálnosti, nyní nabízí publikace Ekologická infrastruktura krajiny, která je volně ke stažení na stránkách nakladatelství Academia.