Nepodléhejme přezíravosti!

Když se řekne biodiverzita, asi se vám vybaví filmové záběry plné žiraf, pakoňů a lvů, případně korálový útes s barevnými rybkami, a u toho sedící/létající/plavající a chytře hovořící sir David Attenborough. Druhová bohatost je však tvořena hlavně mnoha přezíranými tvory bez výrazných barev, žijících v blátě nebo pod zemí, jimž obvykle věnujeme minimální pozornost. I tento slizký šlem však má své obdivovatele a odborníky, kteří o něm píší zajímavé příběhy.

Například druhy rodu hvězdoš (Callitriche) jsou malé nenápadné rostliny specializované na bahnitá dna nebo okraje rybníků. Naši kolegové pod vedením Jana Prančla se na tuto skupinu rostlin příbuzných jitroceli podívali trochu podrobněji a využili k tomu celou škálu moderních metod. Výsledkem jejich bádání je potvrzení, že druhy, které odborníci dosud rozlišovali, jsou dobře vymezené velikostí genomu a molekulárními znaky, a tedy že opravdu existují. Detailní pohled jim také umožnil objevit dosud neznámé křížence nebo vyřešit otázku původu některých druhů.

Škoda, že vědecké redakce našich televizí se neinspirují těmito objevy a nenatočí o nich film. V něm velebný kmet, sedící v blátě na břehu rybníka, vypráví rozvážným hlasem: „Tato malinká rostlinka porůstající obnažené rybniční dno náležící k druhu hvězdoš mnohotvarý (C. cophocarpa), vyznačuje se dvěma sadami chromozómů, a byla potvrzena jako rodičovský druh hvězdoše hranoplodého (C. platycarpa), který má 4 sady chromozomů. Vědci však dosud nerozluštili, jak přesně došlo ke zmnožení chromozómů. Tyto malé rostlinky tedy zatím skrývají mnohá tajemství, která čekají na to, až budou objasněna.“

Porost hvězdoše Callitriche obtusangula. Foto J. Prančl
Porost hvězdoše (Callitriche obtusangula), Foto J. Prančl

Prančl, J., Fehrer, J., Caklová, P., Bambasová, V., Lučanová, M. & Kaplan, Z. (2020): Intricate evolutionary history of Callitriche (Plantaginaceae) taxa elucidated by a combination of DNA sequencing and genome size. Taxon 69: 1016 – 1041.

DOI: 10.1002/tax.12315

Kontaktní osoba: Jan Prančl, jan.prancl@ibot.cas.cz

Pro blog Botanického ústavu napsala Jitka Klimešová.