Prohlášení odborných společností a akademických pracovišť k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe

Před nevratným poškozením krajiny a nezodpovědným plánováním dlouhodobých a rekordně drahých projektů varují signatáři Prohlášení odborných společností a akademických pracovišť k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe (DOL)(DOCX, 25 kB). Mezi signatáři jsou přední osobnosti vědecké a odborné obce. Za náš ústav vyjádřili svým podpisem podporu Jan Wild a Petr Pyšek. Vyjadřují zásadní znepokojení nad usnesením vlády České republiky o zahájení přípravy realizace koridoru Dunaj-Odra-Labe (DOL). Podle nich jde o zcela zbytečný a neúměrně drahý projekt, který významně a nevratně poškodí říční ekosystémy, vodní režim krajiny a životní prostředí. Více naleznete v prohlášení (viz link v textu).