Praemium Academiae pro botaničku Jitku Klimešovou

Nejvýznamnější vědecké ocenění v České republice, Akademickou prémii, letos obdrželi čtyři vynikající vědci, kteří patří k mezinárodním špičkám ve svých oborech: Jitka Klimešová z Botanického ústavu AV ČR, Petr Šittner z Fyzikálního ústavu, Pavel Zemánek z Ústavu přístrojové techniky a Leoš Valášek z Mikrobiologického ústavu. Smyslem Akademické prémie neboli Praemium Academiae, která se udílí již čtrnáctým rokem, je finančně i morálně podporovat skutečnou vědeckou excelenci.

„Chceme našim nejlepším vědcům vytvořit takové podmínky, aby mohli rozvinout svůj potenciál ve prospěch Akademie věd i celé české vědy,“ říká předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Grant až do výše 30 milionů korun mohou ocenění čerpat v průběhu šesti let a hradit z něj náklady spojené s výzkumem, mzdami či pořízením technického vybavení. Obdržet jej mohou pouze jednou za život.

Výzkum podzemních orgánů rostlin
Jitka Klimešová využije prémii k výzkumu podzemních orgánů rostlin, které v ekologii rostlin zůstávají nepovšimnuty. Její skupina se na podzemní orgány rostlin a jejich funkce, jako je schopnost klonálního růstu, regenerace po narušení a ukládání uhlíkových zásob, specializuje už 25 let. Vyvinula standardní metodiku jejich popisu a vytvořila dosud jedinou databázi klonálních a regeneračních vlastností, popisující flóru střední Evropy. Plánuje testovat hypotézu, že zahrnutí vlastností podzemních orgánů rostlin do ekologických modelů výrazně zvýší úspěšnost jejich predikce. K testování této hypotézy budou potřeba data sebraná napříč kontinenty, ve flórách s jinou evoluční historií a jinými podmínkami prostředí, ale i experimentální testování funkce klonálních, regeneračních a zásobních orgánů.

S použitím experimentů, korelativních studií a komparativní fylogenetiky bude studovat parametry podzemních zásobních a regenerativních orgánů, jako jsou náklady na jejich budování pro rostlinu, osud uhlíku uloženého v zásobních orgánech (znovuvyužití vs. uvolnění do půdy), či obrat podzemních orgánů (může dosahovat u bylin i desítky let, avšak globální modely počítají s jedním rokem). Cílem bude popsat funkční parametry ekonomického spektra podzemních orgánů a zjistit, jak ovlivňují funkci nadzemních orgánů a jemných kořenů, reprodukci, regeneraci a konkurenci rostlin.

Výsledky budou využitelné ke zpřesnění klimatických modelů (sekvestrace uhlíku v bylinných společenstvech), ke studiu evoluce zásobních orgánů, které jsou důležitým zdrojem potravy, či k predikcím vývoje vegetace vlivem globálních změn, především režimu disturbancí. Velmi přínosné budou i pro zemědělskou praxi.

Praemium Academiae
O udělení Akademické prémie rozhoduje předsedkyně AV ČR s poradní komisí domácích i zahraničních odborníků, a to na základě dosažených výsledků a s ohledem na budoucí perspektivu výzkumu. Kromě odborných životopisů a rámcové představy o zaměření vlastního výzkumu musejí vybraní kandidáti předložit také rozvrh využití grantu. Laureáti zároveň po dobu trvání finanční podpory získávají statut hosta Akademického sněmu AV ČR. Návrhy na udělení Akademické prémie podávají ředitelé pracovišť AV ČR a předseda Vědecké rady AV ČR. Od roku 2007 byla Akademická prémie dosud udělena 29 osobnostem. Jejich přehled je zde. Slavnostní ceremonie, při níž laureáty oceňuje předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová, musela být letos kvůli epidemiologickým opatřením odložena.

Medailonky všech laureátů najdete v tiskové zprávě Akademie věd ČR(DOCX, 8,9 MB).