Za našimi humny

Určitě milujete filmy o přírodě, kterými provádí David Attenborough. Ten nejnovější se jmenuje Vymírání (Extinction) a tvůrci se v něm snaží ukázat, jak lidstvo drancováním přírody způsobuje vymírání druhů. Argumentem jsou exotičtí živočichové z dalekých krajů, takže rostlin ve střední Evropě se problém netýká… nebo jak to je?

Naši kolegové zkoumali, jestli rostliny, které jsou přítomné v suchých trávnících Českého Středohoří, se liší od druhů, které ve společenstvech chybí, ale mohly by tam být a ještě se vzácně vyskytují na některých lokalitách. Zaměřili se na porovnání druhové bohatosti a vlastností přítomných i nepřítomných druhů.

Druhová bohatost byla větší u přítomných druhů, ale funkční bohatost byla větší u nepřítomných druhů, jejich ztrátou tedy přicházíme o více různých rostlinných strategií, než nám v ochuzených společenstvech zůstane. Nepřítomné druhy jsou ty, které tolerují stres, nejsou dobré v konkurenci nebo šíření semen, zatímco přítomné druhy jsou náročnější na podmínky prostředí, dobře se šíří a mají dobré konkurenční schopnosti. Protože mizející druhy jsou současně specialisté suchých trávníků, které jinde nenajdeme, a přítomné druhy jsou spíše běžné i v jiných společenstvech, začínají se trávníky podobat jeden druhému a pomalu přicházíme o jejich unikátnost.

Vymírání se tedy netýká jen exotického zvířectva dalekých krajů, ale i rostlin za našimi humny.

České Středohoří s mozaikou rostlinných společenstev
České Středohoří s mozaikou společenstev. Foto D. Püschel

Belinchón R, Hemrová L, Münzbergová Z. 2020. Functional traits determine why species belong to the dark diversity in a dry grassland fragmented landscape, Oikos.

DOI: 10.1111/oik.07308

Kontaktní osoba: Lucie Hemrová (lucie.hemrova@ibot.cas.cz)

Pro blog Botanického ústavu napsala Jitka Klimešová.