Překvapivé druhové bohatství himálajských pampelišek: vyšla kompletní monografie rodu Taraxacum v Ladáku a přilehlých oblastech

Znalci pampelišek v Botanickém ústavu, Jan Kirschner a Jan Štěpánek navázali na objevy Leoše Klimeše z území západního Himálaje a po mnohaletém úsilí spolu s kolektivem dalších badatelů z BÚ připravili kompletní monografii rodu Taraxacum v Ladáku a přilehlých oblastech. Z oblasti popsali 50 druhů pampelišek, které dosud nebyly známy.

Ladák je horské, převážně polopouštní území ve státu Jammú a Kašmír na severozápadě Indie, v západním Himálaji. Je větší než Česká republika, ale o hodně nehostinnější, převážně nad 4000 m n. m., ve strážkovém stínu hlavního Himálajského hřbetu, s kontinentálním klimatem a velkými teplotními výkyvy během dne i během roku. Když na konci 90. let zahajoval přední badatel Botanického ústavu, Leoš Klimeš, podrobný výzkum tohoto území, nikdo netušil, že tam v roce 2007 nalezne svůj konec, poté co učiní četné pozoruhodné objevy. Zahájil tam i výzkum rodu Taraxacum, pampeliška, a nashromáždil velké množství herbářového a semenného materiálu z kultivace i z terénu. Jan Kirschner a Jan Štěpánek s Leošem zprvu spolupracovali a posléze převzali studium tohoto rodu.

Nyní spolu s kolektivem s kolektivem znalců vegetace, klimatu a geografie připravili kompletní monografii rodu Taraxacum v Ladáku a přilehlých oblastech (zejména v ostatním Kašmíru, v Pákistánských oblastech Gilgit a Baltistan, a v přilehlých územích Indie, zejména Spiti a Lahaul ve státu Himáčal Pradeš). Monografie zahrnuje 121 druhů a dalších forem, z toho 76 roste ve vlastním Ladáku. Autoři popsali 50 nových druhů, vědě dosud neznámých, z toho 41 v samotném Ladáku. Rozmanitost rodu Taraxacum v tomto území dokumentuje i fakt, že byli nalezeni zástupci 19 sekcí (skupin druhů), což představuje jednu třetinu diversity sekcí celého rodu; jedna ze sekcí byla popsána nově. Každý druh je zpracován s podrobným popisem, mapkou rozšíření, fotografickou dokumentací plodů, zákrovů i tvarů listu. Jedna z ladáckých pampelišek byla též pojmenována po nejvýznamnějším botanickém badateli Ladáku, L. Klimešovi.


Taraxacum dilutissimum, nový druh pampelišky z Ladáku.

Kirschner J., Štěpánek J., Klimeš L., Dvorský M., Brůna J., Macek M. & Kopecký M. (2020): The Taraxacum flora of Ladakh, with notes on the adjacent regions of the West Himalaya. – Phytotaxa 457 (1): 1–409.