Nejnovější technologie měření degradace materiálů biologickými činiteli

6. října 2020 proběhne workshop, na kterém představíme nejnovější technologii, která dokáže změřit degradaci materiálů biologickými činiteli. Tato degradace nemusí být vidět, ale přesto může způsobit vážné poškození stavebních konstrukcí, ohrožení zdraví a vícenáklady. Na workshopu představíme metody měření, dosažené výsledky i praktické ukázky. Zájemci naleznou více info zde.