Houbařův košík

Vlhké počasí posledních týdnů slibuje bohatou houbařskou sezónu a při té příležitosti je třeba zdůraznit, že rostliny také rády houbaří. Možná považujete kytky za nudné patrony ignorující výživové trendy a módní kulinářské speciality, vždyť konzumují jen oxid uhličitý, světlo, vodu a v ní rozpuštěné minerální látky. Ale není to úplně pravda, asi 80 % rostlin chodí na houby a houby jsou součástí jejich jídelníčku. Samozřejmě, rostliny houbaří takovým svým originálním rostlinným způsobem, ale přesto jim můžeme nahlédnout do košíku.

Jak se rostlinám nakukuje do houbařského košíku? Protože rostliny nemohou chodit, s houbami navazují vzájemně výhodný vztah pomocí kořenů. Obvykle to funguje tak, že rostlina houbě poskytuje uhlík a houba rostlině minerální látky, ale ve hře jsou i další služby (ochrana před patogenními houbami). Když chcete vědět, s jakými houbami rostlina spolupracuje, stačí vzít kousek kořene a pomocí molekulárních metod určit, jaké houby se v kořeni vyskytují.

O tom, jaké houby se vyskytují v kořenech suchozemských rostlin, máme už mnoho informací, práce kolektivu autorů pod vedením Radky Sudové je však unikátní tím, že nahlédla do kořenů ponořených vodních rostlin z jezer chudých živinami. Na vzorku kořenů 4 rostlinných druhů našli kolegové druhově bohaté společenstvo hub, srovnatelné se spektrem udávaným ze suchozemských ekosystémů, a navíc potvrdili, že velká část nalezených hub patří k nepopsaným taxonům.

Tady si prosím neberte příklad z rostlin a sbírejte jen známé houby!

Kořen lobelky (Lobelia dortmanna) kolonizovaný symbiotickými (mykorhizními houbami) – modře obarvené struktury.

Sudová R, Kohout P, Rydlová J, Čtvrtlíková M, Suda J, Voříšková J, Kolaříková Z. 2020. Diverse fungal communities associated with the roots of isoetid plants are structured by host plant identity. Fungal Ecology 45: 100914. https://doi.org/10.1016/j.funeco.2020.100914

 

Kontaktní osoba: Radka Sudová (radka.sudova@ibot.cas.cz)

Pro blog Botanického ústavu napsala Jitka Klimešová.